Kto sme

kto sme

pic_3

Mária Džundová

UPREDNOSTŇUJEME LIEČEBNÉ POSTUPY PRED NEZVRATNÝMI ZMENAMI

Najmodernejšími postupmi a materiálmi zodpovedajúcimi svetovým trendom sa snažíme dosiahnúť najlepších výsledkov, ošetrovať efektívne, šetrne a bezbolestne. Kladieme dôraz na prevenciu a informovanosť klienta. Uprednostňujeme liečebné postupy pred nezvratnými zmenami. V našich ordináciách Vám zrozumiteľne poskytneme všetky potrebné informácie, vysvetlíme a ponúkneme ten najlepší postup liečby individuálne stanovený pre Vás. Len dobre informovaný pacient sa môže stať spokojným klientom. Vyskúšajte ľudský prístup a profesionalitu našich odborníkov v Dentálnom centre Fenicus.

Prečo sa stať
našim pacientom

 

Ako sa stať našim pacientom

 

pacienti so zdravotným poistením

Potrebujete výpis z Vašej zFenicusdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho ošetrujúceho zubára, v ktorom má byť uvedený údaj o vykonanej preventívnej prehliadke v aktuálnom aj predchádzajúcom kalendárnom roku, údaj o protetických prácach hradených zdravotnou poisťovňou a mať uhradené zdravotné odvody vo vašej poisťovni.

Pred prvým vyšetrenímje potrebné vyplniť vstupný formulár, tzv. anamnézu, ktorá nám pomôže pri zoznámení sa s Vaším celkovým zdravotným stavom. Objednať sa na vyšetrenie sa môžete osobne, telefonicky alebo online cez našu stránku.

Sme zmluvným partnerom zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union.

 

pacienti s priamou platbou

Pacienti s priamou platbou za ošetrenie nemusia doložiť výpis zo zdravotnej karty. Pred prvým vyšetrením je potrebné vyplniť vstupný formulár, tzv. anamnézu, ktorá nám pomôže pri zoznámení sa s Vaším celkovým zdravotným stavom. Objednať sa na vyšetrenie sa môžete osobne, telefonicky alebo online cez našu stránku.

.