Cenník

investícia do zdravia

je rozumnou investíciou

Sme zmluvným partnerom zdravotných poisťovní

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera

Union

Sme zmluvným partnerom zdravotných poisťovní Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union. Poistenci týchto poisťovní platia len príplatky k výkonom hradených zo zdravotného poistenia.

Doplatok poistenca je cena doplatku pre poistencov zdravotných poisťovní, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v minulom roku . Priama platba je cena bez účasti poisťovne. 

CENNÍK

vybraných stomatologických výkonov

cards_accepted

Výkon

Doplatok /Eur/ Priama platba/Eur/
Anestézia inhalačná junior 10 10
Anestézia inhalačná senior 15 15
Anestézia povrchová 3 3
Bielenie nevitálneho jedného zub 15 15
Bielenie ordinačné celý chrup 140 140
Bielenie ordinačné jedno zuboradie 100 100
Domáce bielenie- inštruktáž 115 115
Komplexné vstupné vyšetrenie 0 20
Preventívna stomatologická prehliadka 0 15
Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 0 15
Cielené stomatologické vyšetrenie 0 15
Komplex. vstupné pedostomatologické vyšetrenie 0 20
Preventívna pedostomatologická prehliadka 0 15
Snímok panoramatický RTG 10 10
Komplexné stomatoproteické vyšetrenie 15 41.50
Snímok RVG 5 5
Snímok 3D CBCT 40 40
Ošetrenie citlivých zubných plôšok / 1člen 10 10
Odstránenie starej koreňovej výplne za každý kanálik 30 30
Dlahovanie jeden zub 15 15
Trepanácia koreňového kanálika za každý kanálik 3 3
Extirpácia pulpy za každý kanálik 3 3
Ošetrenie CaOH2 10 10
Odtlačok alginátový 11 11
Odtlačok A silikon 23 23
Provizórna korunka laboratórne 40 40
Dentálna hygiena stroj.ošetrenie - ultrazvuk Air Flow poučenie komplet 27 35
Chirurgická extrakcia neplánovaná s nadštand.starostivosťou 20 20
Poextrakčná starostlivosť 10 10
Stiahnutie alebo opätovné nasadenie fixnej náhrady 7.50 7.50
Dočasná devitalizčná liečivá vložka 11 11
Pečatenie fisúr 1 zub 11 11
Plomba kompozitná distálne jedna plôška 26 34.80
Plomba kompozitná distálne dve plôšky 32 51.40
Plomba kompozitná distálne tri plôšky 43 66.80
Plomba kompozitná frontálne jedna plôška 23 31.80
Plomba kompozitná frontálne dve plôšky 28 47.40
Plomba kompozitná frontálne tri plôšky 35 58.50

Kompletný cenník stomatologických výkonov a výrobkov nájdete priamo v našich ambulanciach a v priestoroch čakárne.

Naplánujte si

dátum a čas Vášho ošetrenia. Stačí len pár klikov.

V našich ambulanciach vstupné vyšetrenie bez poplatku.