Bielenie

Bielenie

teraz celý chrup len za 140 eur

Bielenie zubov
Ordinačné bielenie

Zubná sklovina je náchylná na ukladanie rôznych pigmentov z našej potravy a nápojov. Medzi znečistovateĺov zubov patrí káva, čaj, červené víno či sójová omáčka. Samostatnou kapitolou je vplyv fajčenia. Okrem týchto vonkajších vplyvov zafarbenie zubov súvisí aj s prekonanými chorobami či liečbou antibiotikami, alebo s úrazom či ošetrením koreňových  kanálikov mŕtveho zuba. Ordinačné bielenie zubov robíme  pomocou bieliacich prípravkov a špeciálnej lampy, ktorá urýchľuje tento proces. V ambulancii je možné aj tzv. vnútorné bielenie zubov s ošetrenými koreňovými kanálikmi, tzv. mŕtvych zubov, na ktorých dochádza k zmene sfarbenia odumretím zubnej drene (zčernajú) alebo pôsobením výplňového materiálu.