Za preventívu na dovolenku

Absolvujte aspoň jednu preventívnu prehliadku a vyhrajte 1 z 8 zájazdov podľa vlastného výberu v hodnote 2 000 €. Vďaka preventívnej prehliadke si môžete užiť prehliadku historických pamiatok, múzeí, hradov alebo zaslúžený oddych na pláži. V každom slovenskom kraji vyžrebujeme 1 výhercu zájazdu.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poistenci VšZP starší ako 18 rokov, ktorí v období od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2019 absolvujú aspoň jednu preventívnu prehliadku buď u všeobecného lekára, stomatológa, gynekológa, alebo urológa a vyplnia a odošlú najneskôr 31. januára 2020 online súťažný kupón alebo odošlú vyplnený súťažný kupón najneskôr 31. januára 2020 (rozhodujúci bude dátum odtlačku podacej pečiatky na obálke) na adresu (obálka musí byť označená heslom „SÚŤAŽ“):

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
odbor marketingu a komunikácie
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava

Comments are closed.