Digitálny 3D/2D RTG

Digitálny 3D/2D RTG
Prevratný 3D röntgen vidí lepšie do zubov aj do kostí tváre.

Pre vylepšenie diagnostiky, kvality snímok a v neposlednom rade zvyšovanie starostlivosti o našich pacientov je naša pracovisko vybavené novým panoramatickým röntgenovým prístrojom pre zhotovovanie 3D/2D snímok pacientov. Moderné technológie v stomatológii umožňujú dnes konštruovať  3D RTG prístroje, ktoré poskytujú špičkovú kvalitu zobrazenia pri niekoľkonásobne nižších expozičných dávkach, ako pri bežných CT prístrojoch.

Využitie 3D snímky :
- presné a bezpečné plánovanie implantátov,
- zložitejšie endodontické ošetrenia,
- ortodoncia,
- snímkovanie čelustných dutín a TMK, rôznych anatomických odlišností a pod.

470411193_implant-CMYK