Zubné náhrady

Naše zubné ordinácie spolupracujú

s najlepšími zubnými laboratóriami,

ktoré sú zárukou kvality.

Protetika

ZubnÉ NÁHRADY

Ide o nahradzovanie stratených zubov od jednotlivo chýbajúcich zubov a ich častí alebo skupiny chýbajúcich zubov až po doplnenie zubov do celkom bezzubej čelusti. Možnosti dnešnej protetiky sú veľmi široké. Súčasný trend smeruje k čo najväčšiemu využitiu fixných (nesnímateľných) riešení, ktoré sú pre pacienta dokonalou náhradou po stránke funkčnej a estetickej, zvlášť pri využití keramických materiálov, ktoré doko-nale imitujú zubnú sklovinu

KORUNKA
predstavuje akýsi pláš, ktorý sa nasadí na obrúsený zub. Pôsobí ako obruč, ktorá poškodený zub zpev-ňuje. Korunka zachováva až vylepšuje estetický vzhľad chrupu. „Biele“ korunky tak s úspechom využívame aj k estetickým korekciám vrodených alebo inak získaných deformácií zubov. Za zlatý štandard sa dnes považujú korunky metalokeramické, ktoré majú vnútornú kostru zaisťujúcu pevnosť a odolnosť korunky odliatu z kovovej zliatiny (z ušľachtilých kovov), na ňu je napálená vrstva keramická (porcelán). Stále väčšiu obľubu dnes získavajú korunky celokeramické, ktorých vnútorná kostra je tvorená z nekovového vysoko odolného materiálu.Pomocou nich Vám dokážeme ošetriť zuby s maximálnym dôrazom na kvalitu a estetiku.

03_improve_proc_ill2_150x100_tcm21-104
03_improve_proc_ill3_150x100_tcm21-105
03_improve_proc_ill4_150x100_tcm21-106

Zub po obrúsení

Nasadenie korunky

Situácia po nasadení korunky

MOSTÍK 
sa používa k náhrade jedného alebo viacerých zubov. Zuby susediace s medzerou sa obrúsia a fixný mostík sa na nich kotví korunkami. Zhotovujú sa z rovnakých materiálov ako proteitcké korunky.

SNÍMACIE ZUBNÉ NÁHRADY
Od snímateľnej náhrady očakávame spoľahlivost, teda dobré držanie pri jední, hovorení a iných činnos-tiach a estetickú náhradu, ktorú si okolie. To nám umožňujú tzv. zásuvné spoje, používané ku kotveniu snímateľných náhrad . Pre lepšiu predstavu ich môžeme prirovnať k patentam na šatách. Pri nasadzovaní je do nich náhrada napevno zacvaknutá.  Náhrada kotvená zásuvnými spojmi odoláva aj uvoľneniu lepivou potravou. Čiastočná snímacia zubná náhrada je ukotvené na existujúcich zvyšných zuboch. Slúžia na znovu obnovenie žuvacej funkcie, ale aj rečovej funkcie. a v neposledom rade plní kozmetickú funkciu. Čiastočná protéza sa skladá z umelých zubov, ktoré sú upevnené na tak zvanom kovovom základe protézy obklopenom umelou hmotou. Úplná strata chrupu sa väčšinou rieši tzv. celkovou sníma-teľnou zubnou náhradou, ktorá je tvorená z prefabrikovaných živicových zubov a individuálne zhotoveného živicového tela. Do tela protézy sú umelé zuby, ale prelepšiu imitáciu zubnej skloviny je dnes možné umiestniť aj do snímateľnej náhrady namiesto klasických plastových zubov zuby keramické, takže okolie vôbec nerozozná umelé zuby od vlastných.
Pomocou 3D technológie sa skenuje odtlačok vašich zubov špeciálnym prístrojom, pomocou ktorého sa z rôzných materiálov vyfrézuje zubná korunka alebo zubný mostík s  vysokou presnosťou. Takto zhotovená vnútorná časť korunky zodpovedá vášmu zubu na 100% a máte záruku, že už vás pod zubnou korunkou nebude trápiť zubný kaz.  Takéto korunky a mostíky vám zhotovíme v našich ambulanciach.

Naplánujte si

dátum a čas Vášho ošetrenia. Stačí len pár klikov.

V našich ambulanciach vstupné vyšetrenie bez poplatku.