Prvá návšteva

V našich ambulanciach

vstupné vyšetrenie bez poplatku

Prvá návšteva

vstupné vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie je nevyhnutné absolvovať, aby sa váš lekár mohol oboznámiť so stavom vášho chrupu. Úvodná diagnostika pozostáva zo zoznámenia sa s vašim zdravotným stavom, o ktorom lekára oboznámite aj prostredníctvom krátkeho dotazníka. Súčasťou vstupného zubného vyšetrenia u nás je štandardne aj RTG vyšetrenie.

Priebeh vstupného vyšetrenia
  • konzultácia s lekárom 
  • RTG vyšetrenie
  • vyšetrenie stavu chrupu
  • plán ošetrenia 
  • finančná analýza nákladov na ošetrenie

Naplánujte si

dátum a čas Vášho ošetrenia. Stačí len pár klikov.

V našich ambulanciach vstupné vyšetrenie bez poplatku.