Estetická stomatológia

DOPRAJTE SI NOVÝ ÚSMEV

Dokonalý úsmev vám navrhneme za niekoľko minút pomocou fotografie a špeciálneho počítačového programu.

Krásny úsmev má veľký spoločenský kredit. V mnohých povolaniach je zdravý, krásny chrup plne neod-mysliteľnou súčasťou prestíže. Estetická stomatológia v sebe zahŕňa zhotovovanie estetických bielych výplní inlay a onlay, faziet, koruniek a bielenie zubov. 

INLAY, ONLAY
Modernou metódou v oblasti zubných výplní je použitie keramických inlayí, onlayí vo farbe zuba. Výplň nahrádza veľkú časť alebo celú chýbajúcu korunku pôvodného zuba. Takto vytvorená náhrada časti zubu má výborné mechanické vlastnosti a má dlhú životnosť.

FAZETY
V prípade chybného postavenia a tvaru zubov sa používajú na korigovanie týchto chýb porcelánové faze-ty. Pomocou kompozitných materiálov je možné vymodelovať požadovaný tvar zuba a tak dosiahúť žiadaný efekt.

KORUNKY
Korunka predstavuje akýsi pláš, ktorý sa nasadí na obrúsený zub. Pôsobí ako obruč, ktorá poškodený zub zpevňuje. Korunka zachováva až vylepšuje estetický vzhľad chrupu. „Biele“ korunky tak s úspechom využívame aj k estetickým korekciám vrodených alebo inak získaných deformácií zubov. Za zlatý štandard sa dnes považujú korunky metalokeramické, ktoré majú vnútornú kostru zaisťujúcu pevnosť a odolnosť korunky odliatu z kovovej zliatiny (z ušľachtilých kovov), na ňu je napálená vrstva keramická (porcelán). Stále väčšiu obľubu dnes získavajú korunky celokeramické, ktorých vnútorná kostra je tvorená z ne-kovového vysoko odolného materiálu.Pomocou nich Vám dokážeme ošetriť zuby s maximálnym dôrazom na kvalitu a estetiku.

BIELENIE ZUBOV
Biela je vo všeobecnosti vnímaná ako ideálna farba zdravých zubov. Zubná sklovina je náchylná na uklada-nie rôznych pigmentov z našej potravy a nápojov. Medzi znečistovateĺov zubov patrí káva, čaj, červené víno či sójová omáčka. Samostatnou kapitolou je vplyv fajčenia. Okrem týchto vonkajších vplyvov zafarbenie zubov súvisí aj s prekonanými chorobami či liečbou antibiotikami, alebo s úrazom či ošetrením koreňových kanálikov mŕtveho zuba.

DIGITAL SMILE
Nový postup, umožňujúci  vytvoriť pomocou fotografií a počítačového programu digitálny obraz vášho nového úsmevu a následne v ďalšom kroku aj jeho prenesenie do úst. Takto dostávame presnú predstavu o tom, aký vzhľad môže mať budúci úsmev. Digitálny výstup slúži pre zubného technika, ktorý vytvorí maketu vašich nových zubov. Ak je všetko v poriadku, zhotoví sa finálna protetická práca. A nový úsmev je na svete.

Naplánujte si

dátum a čas Vášho ošetrenia. Stačí len pár klikov.

V našich ambulanciach vstupné vyšetrenie bez poplatku.